De Inspectie SZW maakt onderdeel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Alle vacatures en stageplaatsen bij de Inspectie SZW zijn te vinden op de website Werken voor Nederland.

Werken voor werkend Nederland

De Inspectie SZW is een organisatie met in totaal bijna 1.200 medewerkers. Ongeveer driekwart hiervan is inspecteur of rechercheur. Zij houden zich in het veld bezig met het controleren op arbeidsomstandigheden die te maken hebben met eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen.

Werken als inspecteur, rechercheur of bijvoorbeeld als onderzoeker of adviseur; iedereen binnen de Inspectie SZW werkt voor werkend Nederland. Nederland telt zo’n 700.000 bedrijven met circa 7,4 miljoen werknemers en de Inspectie SZW werkt als toezichthouder voor- en mét iedereen aan goede en veilige werkomstandigheden.

Medewerkers bij de Inspectie zijn verzekerd van afwisselend werk. Ze werken samen in programma’s en projecten. Die richten zich steeds op bepaalde onderwerpen en/of sectoren.

De Inspectie werkt vanuit Den Haag en heeft daarnaast verschillende vestigingen in het hele land. Van daar uit gaan de inspecteurs en rechercheurs dagelijks zelfstandig of in teams op pad om te beoordelen of er eerlijk, veilig en gezond wordt gewerkt.

De Inspectie SZW als werkgever

Medewerkers van Inspectie SZW hebben kennis van zaken en verstaan hun vak als toezichthouder. De Inspectie vindt het dan ook belangrijk om voortduren te investeren in het vakmanschap van haar medewerkers. Dat gebeurt onder andere door het aanbieden van opleidingen en door deelname aan vakgroepen, waarin inhoudelijke kennis en ervaringen met toezicht worden uitgewisseld en afgestemd. Nieuwe medewerkers volgen eerst een introductieprogramma, dat onder andere aandacht besteedt aan het vak van toezichthouder. Nieuwe medewerkers krijgen ook een mentor toegewezen die hen begeleidt in de eerste werkperiode.

Arbeidsvoorwaarden

De Inspectie SZW biedt inhoudelijk interessant werk met goede arbeidsvoorwaarden en een prettige werkomgeving. Er is veel aandacht voor opleiding en ontwikkeling. Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden van de rijksoverheid is te vinden op site van het ministerie van Binnenlandse Zaken.