Inspectiewerkt.nl

Muizen en illegale arbeid bij Haagse bakkers en controle in een distributiecentrum in coronatijd. Bekijk deze en andere verhalen en video's op Inspectiewerkt.nl.

Home

Gezonde en veilige werkomstandigheden en een eerlijke betaling. Houdt u zich aan de wet? En werkt het sociale zekerheidsstelsel? De Inspectie SZW houdt hier toezicht op. Daar waar de hardnekkigste problemen zitten en het effect het grootst is.