Contact

De Inspectie SZW controleert of werkgevers en werknemers zich aan de wet houden en of het sociale zekerheidsstelsel goed werkt.

Wet- en regelgeving

Zoekt u meer informatie over wet- en regelgeving rond werk of het sociale zekerheidsstelsel, ga dan naar Arboportaal en naar de onderwerpen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op Rijksoverheid.nl.

Melding, klacht, signaal

Wilt u een arbeidsongeval melden, een klacht indienen, een signaal afgeven of een ontheffing aanvragen? Ga dan naar de pagina Melden en aanvragen.

Telefoon

Tijdelijk alleen bereikbaar voor (dodelijke) ongevallen i.v.m. telefoonstoring.

  • Bel vanuit Nederland: 0800-5151 (ook bij spoed).
  • Bel vanuit het buitenland: +31 70 - 333 56 78.

Contactformulier

Heeft u een vraag over een eerdere klacht, een melding of een bezoek van de Inspectie? Gebruik dan het online contactformulier

Postadres

Inspectie SZW
Postbus 90801
2509 LV Den Haag

Bezoekadres

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Inspectie SZW
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag

Pers

Bent u journalist en heeft u een persvraag? Neem dan contact op met een van onze woordvoerders.