Toegankelijkheid

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring Inspectie SZW

De Inspectie SZW voldoet gedeeltelijk aan de eisen op het gebied van toegankelijkheid. In onze Toegankelijkheidsverklaring Inspectieszw.nl lichten wij toe op welke punten wij nog niet volledig voldoen en op welke termijn wij verwachten de knelpunten op te lossen.

Bekijk overige toegankelijkheidsverklaringen van de Inspectie SZW.

Melden problemen digitale toegankelijkheid Inspectie SZW

Heeft u vragen of opmerkingen over digitale toegankelijkheid van de Inspectie SZW? Mail: Postbus Inspectie SZW redactie