742 Publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Keteninformatisering

In dit onderzoek staat, conform het programmaplan, de keteninformatisering in de uitvoering van de WWB en WIJ centraal.

Rapport | 15-12-2011

Zijn er inkomsten of niet; ff checken

De volgende vraag staat in dit rapport centraal: Voorzien beleid en uitvoering van gemeente in het controleren en  volledig ...

Publicatie | 08-12-2011

kleding en gedrag UWV

Dit onderzoek is beschrijvend van aard en spitst zich zoals gezegd toe op de uitvoeringspraktijk bij UWV. De inspectie heeft bij ...

Rapport | 15-11-2011

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen

Het kabinet bevordert dat iedereen in Nederland zo veel mogelijk en naar vermogen participeert in de samenleving. Hiermee beoogt ...

Rapport | 15-11-2011

Ervaringen en verwachtingen werkgeversdienstverlening

De hoofdvraag waar dit onderzoek antwoord op moet geven luidt als volgt: Wat zijn de verwachtingen en ervaringen van werkgevers ...

Rapport | 15-11-2011

Flexibele arbeid en uitstroom

De vraag in dit onderzoek is hoe uitvoerders binnen de sociale zekerheid die overgang van baanzekerheid naar werkzekerheid ...

Rapport | 15-11-2011

Agressie en geweld in de publieke sector 2011

Factsheet: Inspectieresultaten agressie en geweld bij gerechtsdeurwaarderkantoren. Inspecties naar agressie en geweld in sectoren ...

Rapport | 15-11-2011

Factsheet - Veilig werken in justitiële inrichtingen 2011

Inspecties naar psychosociale arbeidsbelasting. Van maart tot en met juni 2011 inspecteerde de Arbeidsinspectie in justitiële ...

Rapport | 15-11-2011

Inspectieproject woningbouwcorporatie als opdrachtgever

Factsheet. Woningbouwcorporaties moeten als opdrachtgever al in de ontwerpfase van een bouwwerk rekening houden met de veiligheid ...

Rapport | 15-10-2011

Dat werkt. Ervaringen van mensen die zich aan uitkeringsafhankelijkheid hebben weten te ontworstelen

De staatssecretaris van SZW heeft Inspectie SZW gevraagd onderzoek te doen naar de factoren die voor mensen bepalend zijn geweest ...

Rapport | 15-10-2011