758 Publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Arbeidsrisico’s in de metaalindustrie

Deze brochure vertelt u meer over de belangrijkste arbeidsrisico’s in de metaalindustrie. U kunt lezen wat u daarvoor moet ...

Brochure | 15-03-2012

Sectoraanpak Zorg en Welzijn 2012-2015

De sector Zorg en Welzijn is een sector met grote risico's. Daarom heeft de Inspectie SZW voor deze sector een speciale aanpak.

Publicatie | 15-03-2012

Keuren een hele hijs!

Rapport | 15-02-2012

Oorverdovend: geluid in discotheken - maatregelen tegen schadelijk geluid

Factsheet. Inspecties naar beschermende maatregelen tegen schadelijk geluid in discotheken.

Rapport | 15-02-2012

Veilig en gezond werken in de grond-, weg- en waterbouw

Wat doet de Inspectie SZW de komende jaren om het werk in de grond-, weg- en waterbouw veiliger en gezonder te maken? In deze ...

Brochure | 15-02-2012

Risicobeheersing UWV

Vervolgonderzoek op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de implementatie van de door UWV getroffen ...

Rapport | 30-12-2011

Rapport Vervolgonderzoek Risicobeheersing UWV

Dit rapport is gebaseerd op het door de inspectie in 2011 bij UWV uitgevoerde vervolgonderzoek naar de verbetermaatregelen op het ...

Rapport | 30-12-2011

De bijdrage van cliëntenparticipatie aan klantgerichte dienstverlening

Deze onderhavige nota van bevindingen is het onderzoeksverslag van het onderzoek over de bijdrage van cliëntenparticipatie aan ...

Rapport | 15-12-2011

Transparante verwerking van persoonsgegevens in het SUWI-domein

De persoonsgegevens van burgers worden in het kader van de i-Overheid1 steeds meer tussen overheidsorganisaties uitgewisseld en ...

Rapport | 15-12-2011

Beveiliging en privacy in de SUWI-keten

In de keten van werk en inkomen stellen de ketenpartners Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale ...

Rapport | 15-12-2011