690 Publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Is een werkgever verplicht om een vertrouwenspersoon aan te stellen?

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Zij moeten ...

Vraag en antwoord

Ioniserende straling in de Wegenbouw

In de wegenbouw wordt nucleaire meetapparatuur gebruikt, onder andere om het vochtgehalte en de dichtheid van asfalt vast te ...

Rapport | 26-10-2017

Kamervragen over mogelijke blootstelling van werknemers aan asbest in straalgrit

24 oktober 2017: Beantwoording van vragen van Tweede Kamerlid Van Kent (SP) aan de Minister van Sociale Zaken en...

Kamerstuk: Kamervragen | 25-10-2017

Stand van zaken m.b.t. asbest in staalgrit d.d. oktober 2017

Bericht van Inspectie SZW en VNO-NCW en MKB-Nederland

Publicatie | 24-10-2017

Vorderingsbrief

Publicatie | 18-10-2017

Er zijn signalen dat bedrijven ook monsters van oude partijen straalgrit (ouder dan 3 maanden) gaan onderzoeken. Is dat nodig?

Nee, dat is niet nodig.  Inmiddels is vastgesteld dat alle partijen vanaf mei 2015 asbestverdacht zijn. Mocht u dat toch willen...

Vraag en antwoord

Eurogrit BV heeft op 19 oktober haar klanten geïnformeerd over de juiste meetmethode om de concentratie asbest in het door Eurogrit geleverde straalgrit te bepalen. Hoe verhoudt dit zich tot de meetmethode die gecertificeerde asbestinventarisatie bureaus hanteren?

De Arbowet schrijft voor dat asbest geïnventariseerd moet worden, wanneer werknemers kans lopen op blootstelling. Dit moet...

Vraag en antwoord

Is het rapport van onderzoeksbureau TNO openbaar?

TNO heeft het opruimen van asbesthoudende grit onderzocht. Op basis van dit onderzoek is het opruimen van het grit ingedeeld in...

Vraag en antwoord

Er is nu helderheid over het veilig opruimen van het asbesthoudende grit. Is ook al duidelijk of werknemers tijdens het gritstralen blootgesteld zijn geweest aan asbest?

In de 2e fase van het onderzoek zal TNO op verzoek van de Inspectie SZW onderzoeken of er blootstellingsrisico’s zijn geweest ...

Vraag en antwoord

In sommige gevallen is er in de openbare ruimte gewerkt met verontreinigd straalgrit. Moeten passanten en omwonenden zich zorgen maken?

In dit geval is de hoeveelheid asbest die door het gebruik van het straalgrit mogelijk in de buitenlucht is vrijgekomen laag....

Vraag en antwoord