714 Publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Basisinspectiemodule Werkdruk

De inspecteur gebruikt deze basisinspectiemodule bij het inspecteren op het risico van werkdruk in alle bedrijven en ...

Richtlijn | 06-09-2018

Klacht over een medewerker van Inspectie SZW?

Brochure | 03-09-2018

Video 'Stage na opleiding'

Onder het mom van ‘werkervaringsplaats’ maken sommige werkgevers misbruik van pas-afgestudeerden. Recent afgestudeerden kunnen op ...

Video | 20-07-2018

Eerlijk, veilig en gezond werken in de agrarische en groene sector - Inspectieresultaten 2017

De Inspectie SZW heeft in 2017 in totaal 271 inspecties uitgevoerd in de agrarische en groene sector. Bij 197 bedrijven zijn ...

Rapport | 16-07-2018

Besluit Wob-verzoek over lijst van bedrijven waar met mogelijk vervuild grit is gewerkt

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 20 maart 2018 een beslissing genomen over een vijftal verzoeken op ...

Publicatie | 12-07-2018

Gezond en veilig werken met straling

Ioniserende straling, in de volksmond ook wel radioactieve straling genoemd, is een natuurkundig verschijnsel. Ioniserende ...

Brochure | 01-07-2018

Aanpak schijnconstructies en cao-naleving 2014 - 2018

Dit verslag beschrijft de resultaten van het programma “Aanpak schijnconstructies en cao-naleving”.

Rapport | 15-06-2018

Rapportage Signalen zorgfraude 2017

Deze rapportage is opgesteld door het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ), een samenwerkingsverband van negen organisaties die ...

Rapport | 13-06-2018

Jaarverslag 2017

Gezond, veilig en eerlijk werk. Ook in een bloeiende economie zijn het helaas geen vanzelfsprekendheden. Opnieuw zagen we in 2017 ...

Jaarverslag | 14-05-2018

Jaarverslag 2017 (online magazine)

Hier vindt u een link naar het online magazine Jaarverslag 2017.

Magazine | 14-05-2018