Publicaties

792 Publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Asbest

Het programma richt zich op asbest als kankerverwekkende stof en is gericht op het voorkomen van beroepsziekten. De focus ligt ...

Vraag en antwoord

Eerlijk werk in 2020

De komende jaren zet de Inspectie SZW stevig in op het bestrijden van oneerlijk werk en arbeidsuitbuiting op de Nederlandse ...

Vraag en antwoord

Bouw en infrastructuur

In de sectoren bouw en infra spelen relatief veel risico’s met een hoge prioriteit. Op het terrein van gezond en veilig werk gaat ...

Vraag en antwoord

Industriële arbeid

In de industrie is sprake van relatief veel arbeidsongevallen, waarbij onveilige machines of het onveilige gebruik daarvan een ...

Vraag en antwoord

Zorg

Het programma Zorg richt zich in de jaren 2020-2022 vooral op de thuiszorg, waaronder de 24-uurs zorg. In de thuiszorg spelen de ...

Vraag en antwoord

Horeca en detailhandel

Binnen de horeca- en detailhandel zijn ondernemingen actief waarbij vaak sprake is van piekarbeid, personeelstekort en een enorme ...

Vraag en antwoord

Transport en logistiek

Het programma Transport & Logistiek werkt aan een eerlijke transport- en logistieksector zonder oneerlijke concurrentie tussen ...

Vraag en antwoord

Uitzendbureaus

De voornaamste risico’s waaraan uitzendkrachten worden blootgesteld zijn onderbetaling, overschrijding van arbeidstij­ den, ...

Vraag en antwoord

Schoonmaak

De grootste risico’s in de schoonmaak zijn onderbetaling, illegale tewerkstelling, fiscale en sociale zekerheidsfraude, ...

Vraag en antwoord

Agrarisch en groen

Het programma Agrarisch en groen richt zich op het terugdringen van risico’s als onderbetaling, illegale tewerkstelling en ...

Vraag en antwoord