Publicaties

792 Publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Aanbieding Jaarplan 2020 Inspectie SZW

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-11-2019

Bestaanszekerheid in 2020

Om kwetsbare groepen adequaat te ondersteunen en het draagvlak te behouden is een goed functionerend stelsel van sociale ...

Vraag en antwoord

Voorwoord Jaarplan 2020

Vraag en antwoord

Schijnconstructies, cao-naleving en fraude

Het programma Schijnconstructies, cao-naleving en fraude richt zich onder meer op de platformeconomie en het onderzoeken van ...

Vraag en antwoord

Programma toezicht SUWI en Sociaal Domein

Naast eerlijk, veilig en gezond werken is bestaanszekerheid voor iedereen een van de pijlers van het werk van de Inspectie. ...

Vraag en antwoord

Bedrijven met gevaarlijke stoffen

Dit programma richt zich op een goede beheersing van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen door werkgevers.

Vraag en antwoord

Certificatie en Markttoezicht

Vanwege grote veiligheidsrisico’s dan wel omwille van een grotere betrokkenheid van het veld, heeft de wetgever ...

Vraag en antwoord

Arbeidsdiscriminatie en Psychosociale Arbeidsbelasting

Het programma richt zich op het verminderen van de blootstelling van werknemers aan ongewenste omgangsvormen, werkdruk en ...

Vraag en antwoord

Arbeidsuitbuiting

Het programma zet in op versterking van de aanpak van arbeidsuitbuiting via preventie, detectie, het stoppen van de ...

Vraag en antwoord

Veilig en gezond werk in 2020

In 2020 zet de Inspectie extra in op arbozorg en wordt er gekozen voor een gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. ...

Vraag en antwoord