Er gelden veel regels voor veilig en gezond werken. Is in bepaalde gevallen ontheffing mogelijk?

In sommige gevallen is ontheffing mogelijk. Bijvoorbeeld ontheffing van het verbod op kinderarbeid voor de zogenoemde kunstkinderen.
Bij vragen over mogelijkheden voor ontheffing kunt u contact opnemen met de Inspectie SZW.