Wie is er verantwoordelijk voor het bepalen van een lagere risicoklasse om asbest te saneren?

Er zijn verschillende partijen verantwoordelijk:

Rol Taak
Asbestinventariseerder De asbestinventariseerder bepaalt op basis van SMA-rt in welke risicoklasse mag worden gesaneerd. Hij is hiervoor verantwoordelijk.  Als er op een locatie asbest wordt gesaneerd op basis van een projectvalidatie of een landelijke validatie, dan moet de asbestinventariseerder de definitieve risicoklasse vaststellen en opnemen in het inventarisatierapport.
Werkgever/het saneringsbedrijf De werkgever/het saneringsbedrijf heeft de zorgplicht voor een veilige en gezonde werkomgeving. Hij heeft ook een controle- en onderzoeksplicht. Hij mag er daarom niet zomaar vanuit gaan dat de risicoklasse-indeling van de asbestinventariseerder bij het afschalen naar een lagere risicoklasse juist is. Wordt asbest gesaneerd in risicoklasse 1 en is er teruggeschaald ten opzichte van SMA-rt? Dan moet de werkgever controleren of dit terugschalen goed is onderbouwd. Hij moet zorgvuldig controleren of de asbestbron (o.a. type en percentage asbest), de werkzaamheden én de omstandigheden in het blootstellingsonderzoek wel kloppen met de saneringsklus.
Opdrachtgever Ook de opdrachtgever heeft een verantwoordelijkheid voor het in de juiste risicoklasse saneren van asbest. Hij moet voorwaarden scheppen om het werk veilig en gezond te kúnnen uitvoeren en stelt het inventarisatierapport ter beschikking aan de asbestverwijderaar.