Gezien de maatregelen rond het coronavirus COVID-19 is de omgeving waarin het werk wordt verricht veranderd voor mijn werknemers. Moet ik dit opnemen in mijn RI&E en Plan van Aanpak, ook wanneer het hier om tijdelijke risico’s maatregelen gaat?

Juist nu is het de tijd om uw RI&E te actualiseren, zodat uw medewerkers weten dat u hun gezondheid en veiligheid voorop heeft staan en weten wat u hier gezien de huidige situatie mee omgaat.