Basisinspectiemodule Arbozorg: VOeT (Voorlichting, Onderricht en Toezicht)

Deze basisinspectiemodule (BIM) is toepasbaar in alle organisaties waar de Arbowet van toepassing is. Deze BIM werkt een aantal vragen uit de BIM “Arbozorg in herinspecties” verder uit, maar is ook toepasbaar bij initiële inspecties waar VOeT een inspectieonderwerp is.