Basis Inspectiemodule Arbeidsmiddelen - algemeen

Deze basis inspectiemodule is toepasbaar bij inspecties op het vlak van arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden. Deze inspectiemodule is niet van toepassing op arbeidsmiddelen die op een zodanige manier zijn gedemonteerd of gesloopt, dat zij niet op eenvoudige wijze weer in gebruik genomen kunnen