Thuiswerken - risico’s, gezondheidseffecten en maatregelen

Als de coronapandemie straks onder controle is zal er naar verwachting meer thuis worden gewerkt. De Inspectie wil graag op de hoogte zijn van de risico’s van het thuiswerken en effectieve maatregelen om deze risico’s te voorkomen of te beperken. Om meer inzicht te krijgen in deze risico’s van het thuiswerken is de Inspectie samen met TNO een onderzoek gestart.

Het onderzoek gaat over de situatie ná corona en richt zich op de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en de fysieke belasting van het thuiswerken. Bij PSA denken we aan werkdruk en ongewenst gedrag door collega’s en leidinggevende of derden. Bij fysieke belasting denken we aan werkhouding en onderbelasting door langdurig zitten en veel beeldschermwerk.

Met dit onderzoek wil de Inspectie zich voorbereiden op de situatie die ontstaat na de corona periode als naar verwachting meer wordt thuisgewerkt.

Bekijk het rapport over thuiswerken op tno.nl.