TNO-rapport 'Beoordeling van blootstelling aan asbest voor werknemers (en omwonenden) tijdens en na toepassing van met asbest verontreinigd straalgrit'

Naar aanleiding van het aantreffen van asbest in het straalmiddel Eurogrit
(aluminiumsilicaat smeltgrit), is door TNO een onafhankelijk onderzoek uitgevoer naar de blootstelling aan asbest van werknemers en omwonenden tijdens en na het werken met dit met asbest verontreinigde straalgrit.