Aanpak schijnconstructies en cao-naleving 2014 - 2018

Dit verslag beschrijft de resultaten van het programma “Aanpak schijnconstructies en cao-naleving”.