Kansen op uitstroom

De rapportage reikt UWV en gemeenten verbeterpunten aan. De Inspectie vindt het belangrijk dat UWV en gemeenten meer investeren in de (kennis van) mogelijkheden die werkgevers kunnen bieden, dat ze goed op de hoogte zijn van de kwaliteiten en kwalificaties van uitkeringsgerechtigden en dat ze beter inspelen op de flexibilisering van de arbeidsmarkt Met name in de asbestverwijdering heeft de Inspectie hoopvolle voorbeelden gezien waarbij kansen op werk worden benut.