Het gebruik van methoden van vroegsignalering problematische schulden door gemeenten

Onderzoek gaat in op wat gemeenten doen om vroegtijdig burgers met proble-matische schulden op te sporen. Deze nota van bevindingen geeft de resultaten weer uit de tweede, verdiepende fase van het onderzoek naar vroegsignalering door gemeenten.