Een slimme werkgever kent zijn jonge professionals - Onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting bij jonge professionals

De Inspectie SZW heeft een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar risico’s op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) onder jonge professionals. Het onderzoek legt mechanismen bloot waardoor jonge professionals nog steeds last van PSA kunnen hebben ondanks dat werkgevers hiervoor bepaalde maatregelen hebben genomen. Het onderzoek geeft ook handelingsperspectieven voor werkgevers die met dit probleem aan de slag willen.

NB: De uitkomsten van dit kwalitatief onderzoek geven een indruk van de risico’s die jonge professionals lopen. Deze indruk hoeft echter niet van toepassing te zijn op alle bedrijven in de onderzochte sectoren.