Effectonderzoek blootstelling CMR-stoffen - nulmeting bij 80 complexe bedrijven en effectmeting bij 29 complexe bedrijven

De Inspectie SZW inspecteert bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Jaarlijks overlijden in Nederland 3000 mensen nadat ze - vaak al lang geleden - op hun werk werden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Ook worden duizenden werknemers ziek. De Inspectie SZW wil blootstelling aan deze stoffen terugbrengen. Uit dit onderzoek blijkt dat veel werkgevers daar nog onvoldoende aandacht voor hebben. Bekijk de resultaten in onderstaand rapport.