Besluit Wob-verzoek over lijst van bedrijven waar met mogelijk vervuild grit is gewerkt

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 20 maart 2018 een beslissing genomen over een vijftal verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek betreft informatie over bedrijven die met mogelijk vervuild asbesthoudend straalgrit hebben gewerkt.

Zie: Besluit Wob-verzoek over lijst van bedrijven waar met mogelijk vervuild grit is gewerkt (rijksoverheid.nl)