Doorstart voor de schooluitvaller

lk jaar verlaten tienduizenden jongeren de school zonder dat ze een startkwalificatie hebben gehaald. Dat is een diploma of positieve afsluiting op havo, vwo en mbo-2 niveau. Zij hebben een zwakke arbeidsmarktpositie. Het voortijdig schoolverlaten is een maatschappelijk probleem.

De Inspectie SZW heeft daarom bij een aantal gemeenten en daarmee samenwerkende CWI’s onderzocht of de dienstverlening gericht is op het teruggeleiden naar school, als een voortijdige schoolverlater zich meldt voor werk of een uitkering. Zo ja, worden de resultaten en het eindeffect van die dienstverlening gemeten.