Meerjarenplan Inspectie SZW 2015-2018

Dit tweede meerjarenplan van de Inspectie SZW beschrijft op hoofdlijnen de ambities, werkwijze en activiteiten van de Inspectie SZW voor de komende vier jaar.

Er is ook een webversie van het Meerjarenplan Inspectie SZW 2015-2018.