1. Home
 2. Publicaties

Publicaties

Via het onderstaande zoekfilter vindt u alle pdf-publicaties van de Inspectie SZW. Ga voor de digitale publicaties naar de pagina E-publicaties en voor de video's naar het zoekfilter voor video's.


 1. Basisinspectiemodule ArbeidstijdenwetBasis Inspectie Modules | 2017 | PDF document | 151 kB

  Deze basis-inspectiemodule is toepasbaar voor de arbeidsinspecteur om vast te stellen of in een bedrijf of instelling de naleving van de Arbeidstijdenwet onderzocht moet worden en hoe zo nodig dit onderzoek uitgevoerd moet worden. Het niet naleven van de arbeids- en rusttijdnormen verhoogt het risico op (bedrijfs)ongevallen en vergroot de kans op (beroeps)ziekten. Voor handhaving op beleidvoering, inventarisatie en evaluatie zie basis-inspectiemodule Arbeids- en rusttijdenbeleid. Voor inspecties met betrekking tot kinderen en jeugdigen zie basisinspectiemodule Arbeid door jeugdigen en kinderen.

 2. Basisinspectiemodule Werkdruk Basis Inspectie Modules | 2017 | PDF document | 118 kB

  Deze basis-inspectiemodule is toepasbaar bij het inspecteren op het PSA risico werkdruk in alle bedrijven en instellingen, waar door werknemers arbeid wordt verricht.

 3. Vroegsignalering Problematische schulden door gemeenten(Inspectie)rapporten | 2017 | PDF document | 479 kB

  Vroegsignalering is een belangrijk onderdeel van de gemeentelfjke schuidhuip verlening. Hoe eerder iemand in beeld is bij de schuldhulpverlening hoe sneller gestaft kan worden met het zoeken van een oplossing. Schulden kunnen ook belemmerend werken in de pafticipatie van burgers. Vanwege deze maatschap pelijke belangen en omdat er nog relatief weinig bekend is over de effectiviteit van vroegsignalering heeft de Inspectie SZW hier onderzoek naar gedaan.

 4. Werken op hoogte vanuit een werkbakFolders | 2017 | PDF document | 7476 kB

  Bij het werken op hoogte kan gebruik worden gemaakt van een hijs- of hefmachine met een al dan niet geïntegreerde werkbak. Een dergelijke machine moet voor personenvervoer zijn bedoeld en ingericht, en op een juiste manier worden gebruikt. Iedereen die in een werkbak staat, moet er van op aan kunnen dat veiligheid is gegarandeerd. Daarvoor zijn regels opgesteld. In deze flyer leest u wat u moet doen om veilig vanuit werkbakken te werken.

 5. Arbeidsomstandigheden in de Wegenbouw - Inspectieresultaten van 90 locatiebezoeken (Inspectie)rapporten | 2017 | PDF document | 198 kB

  Van maart 2015 tot en met januari 2016 zijn inspecties bij wegenbouwwerkzaamheden uitgevoerd. Al een aantal jaren voert de Inspectie SZW inspecties uit in de wegenbouwbranche. Daarbij wordt geïnspecteerd op de veilige inrichting van de wegenbouwlocatie, schadelijk geluid en hoe de opdrachtgever de werkzaamheden ontwerpt en voorbereid. In het huidige project is geïnspecteerd op de inrichting van de arbeidsplaats en dan vooral het aanrijdgevaar in het werkvak door eigen arbeidsmiddelen. Ook werd de rol van de opdrachtgever bij het ontwerp geïnspecteerd.