1. Home
 2. Publicaties

Publicaties

Via het onderstaande zoekfilter vindt u alle pdf-publicaties van de Inspectie SZW. Ga voor de digitale publicaties naar de pagina E-publicaties en voor de video's naar het zoekfilter voor video's.


 1. Vroegsignalering Problematische schulden door gemeenten(Inspectie)rapporten | 2017 | PDF document | 479 kB

  Vroegsignalering is een belangrijk onderdeel van de gemeentelfjke schuidhuip verlening. Hoe eerder iemand in beeld is bij de schuldhulpverlening hoe sneller gestaft kan worden met het zoeken van een oplossing. Schulden kunnen ook belemmerend werken in de pafticipatie van burgers. Vanwege deze maatschap pelijke belangen en omdat er nog relatief weinig bekend is over de effectiviteit van vroegsignalering heeft de Inspectie SZW hier onderzoek naar gedaan.

 2. Werken op hoogte vanuit een werkbakFolders | 2017 | PDF document | 7476 kB

  Bij het werken op hoogte kan gebruik worden gemaakt van een hijs- of hefmachine met een al dan niet geïntegreerde werkbak. Een dergelijke machine moet voor personenvervoer zijn bedoeld en ingericht, en op een juiste manier worden gebruikt. Iedereen die in een werkbak staat, moet er van op aan kunnen dat veiligheid is gegarandeerd. Daarvoor zijn regels opgesteld. In deze flyer leest u wat u moet doen om veilig vanuit werkbakken te werken.

 3. Arbeidsomstandigheden in de Wegenbouw - Inspectieresultaten van 90 locatiebezoeken (Inspectie)rapporten | 2017 | PDF document | 198 kB

  Van maart 2015 tot en met januari 2016 zijn inspecties bij wegenbouwwerkzaamheden uitgevoerd. Al een aantal jaren voert de Inspectie SZW inspecties uit in de wegenbouwbranche. Daarbij wordt geïnspecteerd op de veilige inrichting van de wegenbouwlocatie, schadelijk geluid en hoe de opdrachtgever de werkzaamheden ontwerpt en voorbereid. In het huidige project is geïnspecteerd op de inrichting van de arbeidsplaats en dan vooral het aanrijdgevaar in het werkvak door eigen arbeidsmiddelen. Ook werd de rol van de opdrachtgever bij het ontwerp geïnspecteerd.

 4. Inspectieproject ongekeurde liften - De periodieke keuring van liften blijft aandacht vragen(Inspectie)rapporten | 2017 | PDF document | 190 kB

  In 2016 heeft de Inspectie SZW de periodieke herkeuringsverplichting van liften geïnspecteerd. Het blijkt dat de naleving van de keuringsverplichting door eigenaren van liften te wensen overlaat. De keuringsverplichting is bekend, maar heeft niet altijd genoeg aandacht. Er zijn 191 waarschuwingen gegeven.

 5. Klachten en ongevallen arbeidsomstandigheden 2016(Inspectie)rapporten | 2017 | PDF document | 1417 kB

  Een analyse van bij de Inspectie SZW gemelde klachten en arbeidsongevallen over de jaren 2012-2015 op het domein gezond en veilig werken