704 Publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Jaarstukken Inspectie SZW 2019-2022 (online magazine)

Hier vindt u een link naar het online magazine Jaarstukken Inspectie SZW en Meerjarenplan 2019-2022.

Magazine | 15-11-2018

Meerjarenplan Inspectie SZW 2019-2022

Dit meerjarenplan van de Inspectie SZW beschrijft op hoofdlijnen de ambities, werkwijze en activiteiten van de Inspectie SZW voor ...

Jaarplan | 15-11-2018

Jaarplan Inspectie SZW 2019

Dit jaarplan beschrijft op hoofdlijnen de activiteiten die de Inspectie SZW in 2019 wil uitvoeren.

Jaarplan | 15-11-2018

Werkvelden met verplichte certificatie

Publicatie | 09-11-2018

Lijst aangewezen instellingen met werkvelden

Publicatie | 09-11-2018

Kamerbrief 'Mogelijke gezondheidsrisico's werknemers en omwonenden als gevolg van werkzaamheden met verontreinigd straalgrit'

Conform toezegging in de brief van 27 september 2018 biedt T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ...

Kamerstuk: Voorstel van wet | 06-11-2018

Controles van de Inspectie SZW op tewerkstellen van buitenlandse arbeidskrachten, betaling minimumloon en arbeidstijden

Folder over de controles van de Inspectie SZW op tewerkstellen van buitenlandse arbeidskrachten, betaling minimumloon en ...

Brochure | 05-11-2018

Hoe zit het met de geruchten dat al langer dan 3 maanden asbest in straalgrit heeft gezeten?

De Inspectie Leefmilieu & Transport (IL&T) heeft onderzoek gedaan naar het moment waarop de verontreiniging van het straalgrit is ...

Vraag en antwoord

Voor omwonenden is gerekend met twee maanden blootstelling maar ik woon in een buurt waar vanaf juli tot en met oktober is gestraald. Wat betekent dat dan voor mijn gezondheidsrisico?

TNO is uitgegaan van de meest ongunstige omstandigheden, waarvan het onwaarschijnlijk is dat deze zich in de praktijk hebben ...

Vraag en antwoord

Hoe weet ik of het straalgrit waarmee ik nu of in de toekomst werk niet verontreinigd is met asbest?

Het straalgrit dat na oktober 2017 op de markt is gekomen, wordt streng gecontroleerd op de aanwezigheid van asbest. Uw werkgever ...

Vraag en antwoord