1. Home
 2. Publicaties

Publicaties

Via het onderstaande zoekfilter vindt u alle pdf-publicaties van de Inspectie SZW. Ga voor de digitale publicaties naar de pagina E-publicaties en voor de video's naar het zoekfilter voor video's.


 1. Vroegsignalering Problematische schulden door gemeenten(Inspectie)rapporten | 2017 | PDF document | 479 kB

  Vroegsignalering is een belangrijk onderdeel van de gemeentelfjke schuidhuip verlening. Hoe eerder iemand in beeld is bij de schuldhulpverlening hoe sneller gestaft kan worden met het zoeken van een oplossing. Schulden kunnen ook belemmerend werken in de pafticipatie van burgers. Vanwege deze maatschap pelijke belangen en omdat er nog relatief weinig bekend is over de effectiviteit van vroegsignalering heeft de Inspectie SZW hier onderzoek naar gedaan.

 2. Inspectieproject ongekeurde liften - De periodieke keuring van liften blijft aandacht vragen(Inspectie)rapporten | 2017 | PDF document | 233 kB

  In 2016 heeft de Inspectie SZW de periodieke herkeuringsverplichting van liften geĆÆnspecteerd. Het blijkt dat de naleving van de keuringsverplichting door eigenaren van liften te wensen overlaat. De keuringsverplichting is bekend, maar heeft niet altijd genoeg aandacht. Er zijn 191 waarschuwingen gegeven.

 3. What does the Inspectorate SZW do?Folders | 2017 | PDF document | 265 kB

  The Inspectorate SZW works for fair, healthy and safe working conditions and socio-economic security for everyone

 4. Productinspecties mobiele transporteurs(Inspectie)rapporten | 2016 | PDF document | 223 kB

  In het verleden zijn er ernstige ongevallen gebeurd met transporteurs of transportbanden. Het ontbreken van of een onvoldoende afscherming van de bewegende delen is vaak de oorzaak. Medewerkers kunnen ondoordacht te dicht bij de aandrijfrollen/keerrollen van de machine komen. De gevolgen zijn verstrekkend: ledematen, haren of kleding worden in de bewegende delen getrokken, met ernstig letsel of zelfs amputatie tot gevolg.

 5. Eindrapportage sector Afval 2010 - 2015. Gezond en veilig werken in de afvalinzameling, behandeling en recycling(Inspectie)rapporten | 2016 | PDF document | 1115 kB

  Voor u ligt de rapportage van de diverse activiteiten die de Inspectie SZW heeft uitgevoerd vanaf 2010 tot en met 2015: overleg met de brancheorganisaties, inspectieprojecten, voorlichting, onderzoek van ongevallen en klachten. In deze sectorrapportage geven we de uitkomsten van al die activiteiten weer en trekken we conclusies.