636 Publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Basisinspectiemodule Arbozorg -RIE Deskundige Bijstand

Deze basis-inspectiemodule (BIM) is toepasbaar in alle organisaties waar de Arbowet van toepas-sing is. Deze BIM is met name...

Richtlijn | 21-09-2017

E-publicatie Veilig werken met asbest

Asbest is de verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen. Deze mineralen zijn opgebouwd uit fijne,...

E-publicatie | 19-09-2017

Gezamenlijk toezicht ouderenzorg door IGZ en Inspectie SZW - een proef

In het najaar van 2016 en begin 2017 hebben de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie SZW gezamenlijk 20...

Rapport | 07-09-2017

Handhaving arbeidsverplichtingen

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Deze wet schrijft onder andere voor dat bijstandsgerechtigden die voldoende...

Rapport | 05-09-2017

Signalen zorgfraude 2016

Voor u ligt de vernieuwde rapportage Signalen zorgfraude 2016. De rapportage is opgesteld door het Informatie Knooppunt...

Rapport | 29-08-2017

Röntgendiagnostiek in kleine ziekenhuizen

In Nederland zijn enkele tientallen "kleinere" algemene ziekenhuizen. Het verschil met grotere ziekenhuizen is dat in de...

Rapport | 28-08-2017

Hoofdvestigingen NDO

Niet-destructief onderzoek (NDO) is een verzamelnaam voor alle materiaalonderzoekstechnieken waarbij het product niet wordt...

Rapport | 28-08-2017

Toezicht op nucleaire installaties

Het toezicht op veilig en gezond werken bij nucleaire installaties is een complexe zaak, waarbij verschillende...

Rapport | 28-08-2017

Aanpak schijnconstructies door de Inspectie SZW

Sommige werkgevers proberen via schijnconstructies de kosten van arbeid te verlagen. Bij schijnconstructies wijkt de feitelijke...

Rapport | 22-08-2017

Cao-nalevingsonderzoeken van de Inspectie SZW dragen bij aan eerlijk werk

De Inspectie SZW ondersteunt de sociale partners bij het toezicht op cao-naleving. Het is ongewenst als werkgevers een...

Rapport | 22-08-2017