Zelfinspectie: voorkom ongevallen

Op zelfinspectie.nl kunt u als werkgever zelf controleren of u zich aan de wet houdt. U kijkt naar uw bedrijf zoals een inspecteur van de Inspectie SZW dat zou doen. Op Zelfinspectie: voorkom ongevallen kunt u nagaan hoe u in uw bedrijf ongevallen voorkomt.