Wie mag arbeidsmiddelen keuren?

De werkgever mag zelf bepalen door wie hij zijn arbeidsmiddelen laat keuren, mits de persoon of instelling deskundig is. Bijvoorbeeld een onafhankelijke keuringsinstantie, een onderhoudsdienst van een leverancier of de technische dienst van het bedrijf zelf.

Een aantal arbeidsmiddelen moet door een aangewezen onafhankelijke instelling worden gekeurd. Bijvoorbeeld hijs- en hefwerktuigen aan boord van schepen, duik- en caissonsystemen en liften voor personen.
Kijk ook op Arboportaal