Werken met behoud van uitkering (WMBU)

Het onderzoek ‘werken met behoud van uitkering’ (WMBU) is in het voorjaar en zomer van 2014 uitgevoerd. Er is door middel van interviews en documentanalyse onderzoek gedaan bij tien gemeenten naar de primaire onderzoeksvraag: Hoe bepalen gemeenten of en welke vorm van ‘werken met behoud van uitkering’ wordt ingezet bij de bijstandsgerechtigde?