Klantmanagersenquête over jongeren in de WWB

Deze nota geeft een representatief beeld van een aantal onderdelen van de uitvoe-ring van de WWB door klantmanagers.