Stagevergoeding

Als je stage loopt, dan heb je geen recht op het wettelijk minimumloon. Tijdens je stage is je werkgever niet wettelijk verplicht om je een stagevergoeding te geven. Het mag wel, maar je werkgever bepaalt zelf hoe hoog het bedrag is.
Er is geen minimumbedrag of maximumbedrag voor een stagevergoeding.  

Je leest meer informatie over stage en minimumloon op Rijksoverheid.nl.