Terugvordering en incasso

Deze nota van bevindingen doet verslag van het onderzoek naar de incassoactiviteiten van gemeenten, UWV en de SVB. Het onderzoek heeft drie doelstellingen.