Elektronische verstrekking van gegevens vanuit het SUWI-domein aan organisaties buiten SUWI

Deze nota beschrijft de bevindingen van een onderzoek naar de elektronische verstrekking van gegevens vanuit het SUWI-domein aan organisaties buiten SUWI.