Is een RI&E verplicht?

Een RI&E is een verplicht onderdeel van de Arbowet. Iedere werkgever moet er dus een hebben.