Wat kan een werkgever doen tegen pesten op de werkvloer?

Een werkgever kan met de Zelfinspectietool Aanpak van pesten, seksuele intimidatie en discriminatie controleren of zijn organisatie voldoet aan de eisen van de Inspectie SZW. Ook is het belangrijk dat een werkgever een goede procedure heeft voor het melden van pesten en goede voorlichting geeft aan zijn werknemers over bijvoorbeeld de omgangsvormen.