Ondernemingsraad

Een bedrijf van vijftig of meer medewerkers is verplicht een ondernemingsraad (OR) aan te stellen. De OR vertegenwoordigt de belangen van de medewerkers. Eén van de taken van de OR is, in overleg met de werkgever, zorgen voor goede arbeidsomstandigheden.

De werkgever moet de ondernemingsraad om instemming vragen over (wijzigingen in) het arbozorgbeleid, bijvoorbeeld als het gaat om:

  • de keuze van en contract met de arbodienstverlener
  • de opzet en uitvoering van de risico-inventarisatie en -evaluatie;
  • de opzet en uitvoering van het bijbehorende plan van aanpak.

Leden van de OR mogen bovendien tijdens een bezoek van de Inspectie SZW:

  • contact hebben met de inspecteurs zonder de aanwezigheid van anderen;
  • de inspecteurs tijdens hun inspectie vergezellen als hun werk dit toelaat.