KEW inspecties bij complexvergunninghouders

De Inspectie SZW controleert met enige regelmaat of de complexvergunninghouder voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen en de SBE haar verantwoordelijkheid op de juiste manier invult.