Overzicht veel voorkomende bezwaargronden inzake overtreding Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

Het ministerie van SZW behandelt bezwaren die worden gemaakt tegen een opgelegde boete op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Daarbij blijkt dat een aantal bezwaargronden veel voorkomen, maar niet tot verandering van de opgelegde boete leiden. In deze folder zijn deze gronden genoemd en toegelicht.