Wat moet ik doen als ik mijn accreditatie of aanwijzing vrijwillig inlever of deze onvrijwillig verlies?

  • Meld dit bij de Inspectie SZW;
  • Informeer uw klanten en vraag hen naar welke andere aangewezen instanties de klantdossiers moeten worden overgedragen;
  • Informeer de Inspectie SZW en de Minister van SZW over hoe u uw klanten informeert en naar welke instantie uw klantdossiers worden overgedragen. Deze verplichtingen staan ook vermeld in uw aanwijzing. Informeren kan via meldingen (website), via contactadres op brief die is verzonden bij het besluit tot aanwijzing.