Krijg ik een herinnering wanneer mijn aanwijzing verloopt?

Nee. U bent als aangewezen instelling zelf verantwoordelijk voor de geldigheid van uw vergunning (aanwijzing). U bent dus ook verantwoordelijk voor het tijdig (minimaal 8 weken voordat de aanwijzing verloopt) indienen van een passende en complete aanvraag (digitaal via de website van de Inspectie SZW). De termijn van 8 weken bestaat uit de wettelijke beslistermijn van 6 weken voor de overheid én 2 weken voor publicatie in de Staatscourant. U kunt uw vergunning(-en) -  met de gestelde voorwaarden en de geldigheid -  altijd terugvinden op de website van de Staatscourant.