Keuren van hijskranen, een ambacht

De Inspectie SZW houdt toezicht op de werking van het stelsel van de keuring van hijskranen, door conformiteitsbeoordelingsinstanties (CBI’s). De aanleiding voor dit onderzoek is een onderzoek door de Inspectie uit 2012, waarbij ernstige tekortkomingen werden vastgesteld. Deze zijn destijds aangepakt. Deskundigheid en kennis zijn nu aanwezig en er is meer sprake van collegialiteit en samenwerking.