Beveiliging en privacy in de SUWI-keten

In de keten van werk en inkomen stellen de ketenpartners Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en gemeen-ten, daarbij ondersteund door het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) en de Stichting Inlichtingenbureau Gemeenten (IB), de persoonsgegevens van miljoenen Nederlanders via Suwinet-Inkijk aan elkaar beschikbaar in het kader van de wetsuitvoering.