Beschut werken

De centrale vraag van het onderzoek is: Wat is de huidige stand van zaken wat betreft de invulling van beschutte werkplekken die gemeenten creëren in 2015 (per gemeente)?