Asbestverwijdering

Asbest is een levensgevaarlijke, kankerverwekkende stof. Elk jaar sterven tussen de 900 en 1.300 mensen, doordat zij asbestvezels hebben ingeademd. Het gebruik van asbest is in Nederland al 20 jaar verboden.

Veilig verwijderen door een gecertificeerd bedrijf

Veel mensen komen nog steeds in aanraking met asbest. Asbest zit namelijk nog in veel gebouwen (isolatiemateriaal en plafonds) en producten (vloerzeil en vensterbanken). Asbest is een onzichtbaar gevaar. Als het ondeskundig uit een woning wordt gehaald, kan de bewoner de vezels nog jarenlang inademen. Daarom gelden er strenge regels voor het verwijderen van asbest.

Asbest mag in vrijwel alle gevallen alleen worden verwijderd door een gecertificeerd bedrijf. Bedrijven die asbest gaan verwijderen, moeten dat vooraf melden bij de Inspectie SZW. Op de website van de Stichting Asbest Certificatie (Ascert.nl) zijn alle gecertificeerde bedrijven te vinden.

Gevaren voor werknemers én omgeving

Onveilig verwijderen van asbest levert niet alleen gevaar op voor werknemers van een sloop- of klusbedrijf, maar bijvoorbeeld ook voor bewoners en buren. Ook kunnen werknemers die asbest hebben verwijderd zonder beschermende kleding, de vezels verspreiden. Zo kunnen ze ongemerkt hun gezinsleden besmetten. Daarom kan een inspecteur van de Inspectie SZW sloop- of verwijderingswerk onmiddellijk stilleggen als dat nodig is.

Bescherm uw medewerkers

Als werkgever in de asbest- en sloopbranche moet u ervoor zorgen dat uw werknemers veilig en gezond kunnen werken. Zij moeten bijvoorbeeld beschermende kleding dragen en er moeten douche-units zijn. De Inspectie SZW heeft verschillende communicatiemiddelen ontwikkeld over het veilig verwijderen van asbest. Deze vindt u op de sectorenpagina astbestverwijdering.

Strenge maatregelen

Ondanks de gevaren wordt asbest nog vaak onveilig verwijderd. De Inspectie SZW pakt dit actief aan. Er is een speciaal team van inspecteurs, die dagelijks onaangekondigd inspecteren op plekken waar wordt gebouwd of verbouwd. De Inspectie heeft eigen rechercheurs in dienst en werkt samen met gemeenten en provincies, milieudiensten, politie en het Openbaar Ministerie. Naast de Inspectie zijn ook gemeenten en provincies verantwoordelijk voor toezicht en handhaving.

Asbestovertredingen

De Inspectie treedt hard op tegen onveilig verwijderen van asbest. Bovendien zijn per januari 2013 de boetes verder gestegen. Bedrijven die onveilig asbest verwijderen, kunnen boetes krijgen die oplopen tot 30.000 euro. Rommelen met asbest kan dus zomaar het einde zijn van uw bedrijf. Daarnaast publiceert de Inspectie SZW de gegevens van bedrijven die een zware of ernstige asbestovertredingen hebben begaan.

Asbestverwijdering melden

Gaat u asbest verwijderen? Meld asbestverwijdering vooraf bij de Inspectie SZW.