Wat moet de werkgever doen als werknemers zijn blootgesteld aan asbest?

De werkgever moet dit registreren. Daarbij vermeldt hij de naam van de werknemer, de aard en de duur van de werkzaamheden en de mate van blootstelling. Deze registratie moet ten minste 40 jaar worden bewaard.