Hoe kan een werkgever werken met asbest melden?

Dat hangt af van de aard en het risico van de werkzaamheden. Werkzaamheden die per se door een gecertificeerd bedrijf moeten worden gedaan (zogenoemde risicoklasse 2 of 2a werkzaamheden), moeten gemeld worden in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Een melding in het LAVS wordt automatisch doorgezonden naar de betrokken toezichthouders, zoals de Inspectie SZW. Een afzonderlijke melding bij de Inspectie SZW is dan niet meer nodig. Asbestsaneringen die ook door andere bedrijven mogen worden uitgevoerd (risicoklasse 1), kunnen gemeld worden via een formulier bij de Inspectie SZW.