1. Home
  2.   Onderwerpen
  3. Eerlijk werk

Eerlijk werk

De Inspectie SZW bestrijdt misstanden op de arbeidsmarkt en arbeidsmarktfraude ter voorkoming oneerlijke concurrentie.

Oneerlijke concurrentie

Oneerlijke concurrentie zorgt voor ontwrichting van het bedrijfsleven en wordt hard aangepakt. De Inspectie SZW bestrijdt onder meer:

  • illegale arbeid (het laten werken van buitenlandse werknemers zonder geldig verblijfsdocument en werkvergunning, verdringing van legale werknemers door illegale werknemers);
  • betaling onder het wettelijk minimumloon en/of de minimumvakantiebijslag;
  • arbeidsuitbuiting en mensenhandel;
  • andere vormen van fraude en misstanden die oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt veroorzaken. 

De Inspectie SZW bestrijdt oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt door toezicht te houden op de naleving van de volgende wetten:

Toezicht op naleving van de wet

Daarnaast spoort de Inspectie SZW, samen met het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie, arbeidsmarktfraude op met het doel de fraudeurs voor de rechter te brengen.

Fraude of misstanden (anoniem) melden

Via onderstaande link kunt u klachten, tips of meldingen doorgeven over misstanden op de arbeidsmarkt of arbeidsmarktfraude. U kunt ook anoniem melding maken.

Strafrechtelijke afwikkeling

Gevallen van zware en grootschalige fraude (bijvoorbeeld het op grove wijze uitbuiten van personen via gedwongen arbeid of diensten) worden voor de rechter gebracht. Hieraan gaat een uitgebreid strafrechtelijk onderzoek door de Inspectie SZW, directie Opsporing, vooraf.

Meer informatie