Productinspecties mobiele transporteurs

In het verleden zijn er ernstige ongevallen gebeurd met transporteurs of transportbanden. Het ontbreken van of een onvoldoende afscherming van de bewegende delen is vaak de oorzaak. Medewerkers kunnen ondoordacht te dicht bij de aandrijfrollen/keerrollen van de machine komen. De gevolgen zijn verstrekkend: ledematen, haren of kleding worden in de bewegende delen getrokken, met ernstig letsel of zelfs amputatie tot gevolg.