De Inspectie SZW is toezichthouder op een aantal besluiten in de Warenwet. Het gaat om besluiten die eisen stellen aan producten die in werksituaties worden gebruikt, zoals machines, drukapparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen. Werkgevers en werknemers moeten erop kunnen vertrouwen dat deze producten veilig zijn.

Warenwet

Volgens de Warenwet is een product pas veilig als het de gezondheid of veiligheid van de gebruiker niet in gevaar brengt. De eisen aan producten in de Warenwet komen voort uit Europese productrichtlijnen. Nederland heeft deze productrichtlijnen omgezet in verschillende Warenwetbesluiten. De fabrikant of importeur van het product moet ervoor zorgen dat het product aan de Warenwetbesluiten voldoet. Ook voor de tussenhandel en detailhandel zijn verplichtingen opgenomen.

Toezicht

De Inspectie SZW inspecteert 'risicogericht'. Dat betekent dat de Inspectie voorrang geeft aan inspecties op terreinen waar de risico’s het grootst zijn. Er is een risicoanalyse opgesteld voor de periode 2015-2018.

Bovendien ontvangt de Inspectie regelmatig signalen over onveilige producten, bijvoorbeeld van inspecteurs, fabrikanten, brancheorganisaties of andere Europese toezichthouders. De Inspectie SZW beoordeelt en weegt elk signaal. De meldingen die voldoen aan de criteria, worden in onderzoek genomen. Als de Inspectie SZW in dit onderzoek overtredingen tegenkomt, dan zal de Inspectie handhaven. De manier waarop de Inspectie handhaaft, is afhankelijk van het soort overtreding. Dit staat beschreven in de publicatie ‘Handhavingbeleid productwet- en regelgeving’.

De inspecties worden in Europees verband afgestemd.