> Algemeen: Productveiligheid en certificatie

De Inspectie SZW is toezichthouder op een aantal besluiten in de Warenwet. Het gaat om besluiten die eisen stellen aan producten die in werksituaties worden gebruikt, zoals machines, drukapparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen. Werkgevers en werknemers moeten erop kunnen vertrouwen dat deze producten veilig zijn.

Update vanwege Covid-19

Gewijzigde toelating persoonlijke beschermingsmiddelen vanwege Coronavirus

Het op de markt brengen van niet-CE-gemarkeerde persoonlijke ademhalingsbeschermingsmiddelen (en andere persoonlijke beschermingsmiddelen) is tijdelijk toegelaten als aan een aantal criteria is voldaan. Dit geldt alleen voor beschermingsmiddelen die zijn bedoeld om professionele gezondheidswerkers te beschermen tegen het coronavirus (Covid-19). Dit heeft de Europese Commissie besloten (Aanbeveling 2020/403), om een tekort aan deze beschermingsmiddelen te voorkomen.

Inspectie SZW is de markttoezichthouder voor producten die vallen onder de Verordening PPE (EU)2016/425. Voor de beoordeling van deze niet-CE-gemarkeerde persoonlijke beschermingsmiddelen  werkt Inspectie SZW samen met het Landelijk Consortium Hulpmiddelen en het RIVM.

Het LCH heeft inmiddels voldoende aanbieders van ademhalingsbeschermingsmiddelen. Overige nieuwe initiatieven voor het aanbieden van niet-CE gemarkeerde persoonlijke beschermingsmiddelen voor professionele gezondheidswerkers (die aantoonbaar wel voldoen aan de essentiële eisen van Verordening PPE (2016/425) kunnen rechtstreeks worden gemeld aan Inspectie SZW. Ga naar het meldformulier productveiligheid.

Meer informatie persoonlijke ademhalingsbeschermingsmiddelen vanwege Coronavirus

Europese Unie (EU) over mondneusmaskers

De Europese Unie (EU) publiceert waarschuwingen voor onveilige consumentenproducten en consumentenbescherming. Hier vindt u ook meldingen over mondneusmaskers.

Warenwet

Volgens de Warenwet is een product pas veilig als het de gezondheid of veiligheid van de gebruiker niet in gevaar brengt. De eisen aan producten in de Warenwet komen voort uit Europese productrichtlijnen. Nederland heeft deze productrichtlijnen omgezet in verschillende Warenwetbesluiten. De fabrikant of importeur van het product moet ervoor zorgen dat het product aan de Warenwetbesluiten voldoet. Ook voor de tussenhandel en detailhandel zijn verplichtingen opgenomen.

Toezicht

De Inspectie SZW inspecteert 'risicogericht'. Dat betekent dat de Inspectie voorrang geeft aan inspecties op terreinen waar de risico’s het grootst zijn. Er is een risicoanalyse opgesteld voor de periode 2015-2018.

Bovendien ontvangt de Inspectie regelmatig signalen over onveilige producten, bijvoorbeeld van inspecteurs, fabrikanten, brancheorganisaties of andere Europese toezichthouders. De Inspectie SZW beoordeelt en weegt elk signaal. De meldingen die voldoen aan de criteria, worden in onderzoek genomen. Als de Inspectie SZW in dit onderzoek overtredingen tegenkomt, dan zal de Inspectie handhaven. De manier waarop de Inspectie handhaaft, is afhankelijk van het soort overtreding. Dit staat beschreven in de publicatie ‘Handhavingbeleid productwet- en regelgeving’.

De inspecties worden in Europees verband afgestemd.