Hoe moet een werkgever zijn werknemers beschermen tegen gevaarlijke stoffen en biologische agentia?

Om werknemers en de omgeving te beschermen tegen de risico’s van gevaarlijke stoffen, gelden strenge voorschriften. Om welke voorschriften het gaat, hangt af van de soort stof, de hoeveelheden en het gebruik. De voorschriften gelden niet alleen voor het werken met gevaarlijke stoffen, maar ook voor het vervoer en de opslag.
Lees meer op Arboportaal

Als een bedrijf gaat werken met biologische agentia moet de werkgever daar melding van maken bij de Inspectie SZW.
Lees meer op Arboportaal.