Toezicht op het werken met gevaarlijke stoffen 2016-2020

Er zijn in Nederland ruim 100.000 bedrijven waar ten minste 1 werknemer werkt met of blootstaat aan gevaarlijke stoffen. Ongeveer 400 van deze bedrijven beschikken over grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen en behoren tot de hoog-risicobedrijven, Brzo-bedrijven.

Het houden van toezicht is voor bedrijven een belangrijke motivatie om blijvend aandacht te besteden aan hun beleid voor het werken met gevaarlijke stoffen.

In onderstaande publicatie blikt de Inspectie SZW op hoofdlijnen terug op het toezicht op het werken met gevaarlijke stoffen in de periode 2016-2020.